DESIGNED BY MjP

Witamy na naszej stronie

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe "Aktywna 8" zajmuje się tworzeniem optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych, rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia, organizację zajęć sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, promocję zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych - profilaktyka uzależnień, agresji, przemocy i innych zachowań ryzykownych.
Swoja działalność opieramy na współpracy z jednostkami samorządowymi, administracją państwową i gospodarczą, instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi osobami o celach, zadaniach i zainteresowaniach.
Wspieramy również działalność oświatowo-wychowawczą w szkołach objętych Naszym patronatem.

Odsłon artykułów:
17762

Aktywna 8

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe
ul. Połaniecka 10 
22-100 Chełm tel. 601 748 940
e-mail: stowarzyszenie@aktywna8.eu

NR KONTA:
59 2030 0045 1110 0000 0263 3660

chelmonline

sdw

Copyright © 2018 AKTYWNA 8. Designed by MjP