DESIGNED BY MjP

O nas

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe "AKTYWNA 8" w Chełmie założono w 2012 roku z woli kilkunastu osób, którym "chciało się chcieć robić coś więcej dla dzieci" - rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie. Główne obszary działania to szeroko rozumiane: edukacja i pomoc potrzebującym oraz informacja i kultura. Nasza organizacja współpracuje z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, z fundacjami z kapitałem polskim i zagranicznym oraz z wieloma podmiotami lokalnego środowiska. Chcemy tworzyć i wdrażać do realizacji wiele autorskich projektów w obszarze szeroko rozumianej pomocy i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych bezrobociem i patologią społeczną, dla niepełnosprawnych oraz młodych, zdolnych w trudnej sytuacji życiowej. A przed nami wciąż jeszcze wiele do zrobienia.

Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PADOWSKI SŁAWOMIR  − PREZES ZARZĄDU
BOĆWIŃSKA MARZENA − WICEPREZES ZARZĄDU
KAWALEC BEATA − SEKRETARZ
WORLICKA-KĄDZIELA RENATA − SKARBNIK
TUREWICZ PIOTR − CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA

NAZARUK PIOTR − PRZEWODNICZĄCY
WOJCIESZUK ALICJA − CZŁONEK
GROMADZKA IRENA − CZŁONEK

Statut

Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Sportowego „Aktywna 8”

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „Aktywna 8”. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „Aktywna 8”, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania i struktury organizacyjne zrzeszeniem mającym na celu realizację niżej wymienionych celów statutowych.

Czytaj więcej...

Odsłon artykułów:
18170

Aktywna 8

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe
ul. Połaniecka 10 
22-100 Chełm tel. 601 748 940
e-mail: stowarzyszenie@aktywna8.eu

NR KONTA:
59 2030 0045 1110 0000 0263 3660

chelmonline

sdw

Copyright © 2018 AKTYWNA 8. Designed by MjP